a. Thanh toán trực tiếp : Khách mua hàng trực tiếp tại công ty, hoặc khách mua hàng qua điện thoại trong khu vực nội  thành Hà Nội thì thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.
b. Thanh toán cá nhân qua tài khoản ngân hàng : Quý khách có thể chọn thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Đại Phát dưới đây để thuận tiện cho quý khách.

Vietcombank

Tên TK: Nguyễn Văn Tiếp
Số TK: 0541000198629
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

c. Thanh toán công ty qua tài khoản ngân hàng : Quý khách xin vui lòng liên hệ với kế toán để lấy thông tin tài khoản công ty và xác nhận chuyển khoản.

Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền và email đến: isuzusamco@gmail.com